Us presentem el primer Festival Místic

Victòria Quingles, Maria Lamata, Marion Harper i Ju passaran per Salt el mes de maig