Angus & Julia Stone

Intimitat melòdica plena de sonoritat