El Microclima, pendent de noves dates

El festival tindrà lloc quan les condicions sanitàries ho aconsellin