Jo Jet i Maria Ribot obren els Concerts de Tornada de Bordils