Segona i última jornada de Festival Ambulant a Salt